Det var medlemmer af Den danske Landinspektørforening (DdL), der i  starten af 1930’erne tog initiativ til etablering af en erhvervsansvarsforsikring for praktiserende landinspektører. Det skete som en følge af det ansvar, de praktiserende landinspektører havde fået med udfærdigelse af servituterklæringer efter Tinglysningsloven i 1927. Læs mere her.

Forbindelsen mellem DdL og LgE eksisterer fortsat, idet medlemskab af foreningen er en forudsætning for praktiserende landinspektørers optagelse i LgE. Dette vilkår eksisterer bla., fordi LgE ønsker sikkerhed for, at LgE’s medlemmer er underlagt de etiske og professionelle krav, der følger af et medlemskab af Den danske Landinspektørforening.

LgE er et gensidigt selskab ejet af forsikringstagerne. Igennem LgE’s 80- årige historie har næsten hele landinspektørbranchen ladet det professionelle ansvar forsikre hos LgE.

LgE er landinspektørernes eget forsikringsselskab, hvilket betyder at forsikringstagerne er sikret en skadesbehandling, der udføres af fagkollegaer, som har forståelse for skadernes årsag og virkning, som har forståelse for det helt særlige ansvar, der er forbundet med professionsansvaret og som vil være i stand til – forud for en potentiel skade at give råd og vejledning til forsikringstageren.

Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder og andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, at den praktiserende landinspektør er forsikret mod erstatningskrav, som måtte følge af udførelse af matrikulære arbejder eller anden landinspektørvirksomhed.

Ledelsen i LgE består af en bestyrelse og direktion. Direktionen har den daglige ledelse fra kontoret i Aalborg og kontakt til LgE skal rettes dertil.

Bestyrelse

Formand:
Landinspektør Annette Bøgh
Aarhus
Tlf. 86205604
ab@lge-forsikring.dk

Medlem:
Landinspektør Michael Thomsen
Slagelse
Tlf. 58520286
mt@lge-forsikring.dk

Medlem:
Landinspektør Niels Sune Eriksen
Vejle
Tlf. 72823266
nse@lge-forsikring.dk

Direktion

Direktør:
Landinspektør Mads Hvolby
Tlf. 77347272
mh@lge-forsikring.dk

Sekretær:
Mette Bols
Tlf. 96303648
meo@lge-forsikring.dk

Bogholder:
Susan Busted
Tlf. 96303640
sb@lge-forsikring.dk