Privatlivspolitik

Dataansvarlig

LgE er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE)

Gasværksvej 30R
DK-9000 Aalborg
CVR-nr.: 22741519
Telefon: 77347272
Mail: lge@lge-forsikring.dk

 

Formål og retsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig, som person.

Måden, vi behandler personoplysninger på, afhænger af formålet med behandlingen. Personoplysningerne vil ikke blive videregivet uden specifikt samtykke, medmindre vi har et lovligt grundlag herfor, i henhold til lov om finansiel virksomhed og databeskyttelsesloven.

 

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

  • Udarbejdelse af tilbud
  • Sagsbehandling
  • Administration af forsikringsaftaler
  • Markedsføring af produkter/ydelser

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling finder primært anvendelse i persondataforordningens art. 6, stk. 1. litra b (opfyldelse af kontrakt) og litra f (legitim interesse). Såfremt vi får brug for

 

Kategorier af personoplysninger vi indsamler, kan være:

 • Oplysninger på forsikringstager eller skadesanmelder (fx navn, telefonnummer, e-mail)
 • Generelle oplysninger på forsikringssagen (fx sagsnr. kundenr., policenr., korrespondance)
 • Oplysninger vedr. skaden/fejlen (fx dato, tid, sted, kontaktoplysninger på de involverede parter, dokumentation af skaden)
 • Oplysninger om skadelidte (fx navn, firma, telefonnummer)
 • Ønske om at blive kontakt eller modtage nyhedsbrev (fx navn, e-mail og telefonnummer)

Sikkerhed

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Digital kommunikation og behandling

Vi, og vores databehandlere, har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre dine oplysninger mod at blive hændeligt eller ulovligt slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen. Dette er uagtet om du sender en almindelig e-mail eller en besked via kontaktformularen eller logger ind på din virksomhedsprofil og fx foretager en skadesanmeldelse.

 

Vores webpartners sikkerhedsforanstaltninger

Dine data ligger på et dansk ISO sikkerhedscertificeret webhotel, som vi har indgået en databehandleraftale med, og som yderligere beskyttet siden på følgende måder:

 • Driftovervågning 24 timer i døgnet
 • Daglig backup der gemmes 30 dage
 • Anti hacking software lagt på hjemmesiden/webshoppen og siden bliver skannet ugentlig for skadelig software
 • Tilgang til side og data overvåges og der lukkes for tilgang efter 5 mislykkede forsøg.
 • Audit log over hvem/hvad/hvornår der er lavet ændringer på siden
 • Løbende opdatering af sidens software for at minimere hackingsangreb
 • SSL certifikat lagt på siden så den kører https

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Vi opbevarer som udgangspunkt skadesager i minimum 20 år efter sagen er afsluttet.

 

Modtagere eller videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun de fornødne oplysninger, når det er nødvendigt, for at vi og vores samarbejdspartnere kan behandle sagen, eller hvis vi er retligt forpligtede hertil (fx erklæring til Geodatastyrelsen om at der er indgået aftale om ansvarsforsikring)

 

Kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikrede
 • Geodatastyrelsen
 • Samarbejdspartnere og leverandører, i forbindelse med administration og sagsbehandling fx advokater og lignende
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Vidner
 • Offentlige myndigheder
 • Andre forsikringsselskaber

Vi anvender kun databehandlere i EU og alle er der lavet databehandler aftale med.

 

Dine rettigheder

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: lge@lge-forsikring.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

LgE Forsikring
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg
Telefon: 77 34 72 72
Email: lge@lge-forsikring.dk